Celkové výsledky

Průběžné pořadí jednotlivců po 5. závodech

 

Průběžné pořadí družstev 2017

Oddíl 1. 2. 3. 4. 5. 6. Body
 
Body
hlavní
1.Přísnotice 4/428 5/672 5/480 5/538 4/402,5   2520,5 23
2.Bílovice n.Svitavou 5/572 4/430 1/236 3/265 3/322   1825 16
3.Hustopeče 3/370 2/186 4/413 4/500 2/317   1789 15
4.Oslavany 2/238 3/214 2/245 2/224 5/461,5   1382,5 14
5.M.Krumlov 1/194 1/170 3/261 1/173 1/165   963 7

 

Pravidla bodování

Soutěž družstev:

V každém závodě se určí pořadí družstev a ta dostávají tzv.hlavní body: 5 - 4 - 3 - 2 - 1.

V případě, že dvě družstva získají stejný počet bodů v závodě, rozhoduje o jejich pořadí počet nejvyšších získaných bodů v jednotlivých disciplínách.

V případě neúčasti družstva na závodech má toto družstvo 0 bodů.

O celkovém pořadí družstev rozhoduje celkový počet získaných hlavních bodů.

V případě rovnosti hlavních bodů rozhoduje celkový počet získaných vedlejších bodů (součet všech bodů z 5 závodů).

Bodování:

U dráhových závodů boduje prvních deset závodníků v každé disciplíně podle klíče: 11-9-8-7...1

U dráhových závodů se bodují pouze tyto disciplíny: běh 60 m, dlouhý běh (např. 300m), skok daleký a hod (raketa - přípravky; míček - žactvo).

Jeden závodník může stratovat pouze ve 3 bodovaných disciplínách. Mimosoutěžní start v bodovaných discipínách není povolen a může znamenat vyloučení závodníka ze závodů.

U silničních běhů a krosů (Přísnotice a M.Krumlov) boduje prvních 15 závodníků podle klíče: 32-28--26-24...2

Nezáleží na počtu závodníků z jednoho oddílu, bodují všichni, kdo se umístí na bodovaných příčkách.

Pořadí jednotlivců se určuje podle součtu získaných bodů ze všech závodů.

V případě stejného počtu bodů ze všech závodů rozhoduje nejvyšší počet získaných bodů v jednotlivých kolech.

Poznámky:

Pokud bude startovat mladší závodník se staršími, nebude v této kategorii hodnocen v soutěži Zajícové ligy.

Výsledková listina se musí zapisovat v EXCELU v tomto pořadí: pořadí, jméno, rok narození, oddíl, výkon.