Celkové výsledky

 

Body jednotlivci

 

 

Průběžné pořadí družstev 2018

 

      •  

 

Oddíl 1. 2. 3. 4. 5. 6. Body
 
Body
hlavní
1.Oslavany 4/360 5/382 6/345,5 6/405 6/469 6/420 2381,5 33
2.Přísnotice  5/416 6/528 5/343 5/387,5 5/382 5/372 2428,5 31
3.Bílovice nad Svitavou 6/528 4/276 4/243 2/193 4/321 4/302 1863 24
4.Rosice 2/182 3/256 3/222,5 3/223,5 2/185 1/180 1249

14

5.M.Krumlov

3/204 2/202 2/153 1/171 3/210 4/300

1240

14

6.Hustopeče        1/148       1/86         1/28           4/249        1/73        2/258        842   10

Pravidla bodování

 

Soutěž družstev:

V každém závodě se určí pořadí družstev a ta dostávají tzv.hlavní body: 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1.

V případě, že dvě družstva získají stejný počet bodů v závodě, rozhoduje o jejich pořadí počet nejvyšších získaných bodů v jednotlivých disciplínách.

V případě neúčasti družstva na závodech má toto družstvo 0 bodů.

O celkovém pořadí družstev rozhoduje celkový počet získaných hlavních bodů.

V případě rovnosti hlavních bodů rozhoduje celkový počet získaných vedlejších bodů (součet všech bodů z 5 závodů).

Bodování:

U dráhových závodů boduje prvních deset závodníků v každé disciplíně podle klíče: 11-9-8-7...1

U dráhových závodů se bodují pouze tyto disciplíny: běh 60 m, dlouhý běh (např. 300m), skok daleký a hod (raketa - přípravky; míček - žactvo).

Jeden závodník může stratovat pouze ve 3 bodovaných disciplínách. Mimosoutěžní start v bodovaných discipínách není povolen a může znamenat vyloučení závodníka ze závodů.

U silničních běhů a krosů (Přísnotice a M.Krumlov) boduje prvních 15 závodníků podle klíče: 32-28--26-24...2

Nezáleží na počtu závodníků z jednoho oddílu, bodují všichni, kdo se umístí na bodovaných příčkách.

Pořadí jednotlivců se určuje podle součtu získaných bodů ze všech závodů.

V případě stejného počtu bodů ze všech závodů rozhoduje nejvyšší počet získaných bodů v jednotlivých kolech.

Poznámky:

Pokud bude startovat mladší závodník se staršími, nebude v této kategorii hodnocen v soutěži Zajícové ligy.

Výsledková listina se musí zapisovat v EXCELU v tomto pořadí: pořadí, jméno, rok narození, oddíl, výkon.